iTech Systems

Δομημένη Καλωδίωση

Δομημένη Καλωδίωση

Με τον όρο δομημένη καλωδίωση χαρακτηρίζουμε μία σειρά Κανονισμών/Προτύπων, Διεθνώς αναγνωρισμένων, που εφαρμόζονται για το σχεδιασμό, τη μελέτη, την εγκατάσταση και την παράδοση ενός συστήματος καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων.

Μία εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης συνδυάζει όλες τις καλωδιώσει και τα υλικά (πρίζες , κατανεμητές, rack κ.λπ.) σε ένα ενιαίο σύστημα καλωδίωσης, το οποίο χρησιμεύει για την μετάδοση φωνής, εικόνας, σημάτων και δεδομένων σε ένα δίκτυο οικιακού ή επαγγελματικού χώρου.

Στην περίπτωση της μη δομημένης καλωδίωσης, η καλωδίωση που υποστηρίζει κάθε ένα από τα υποσυστήματα ενός οικιακού ή επαγγελματικού χώρου εγκαθίσταται συχνά ανεξάρτητα, χρησιμοποιώντας σειριακή σύνδεση. Αυτό σημαίνει ότι η καλωδίωση για μία συγκεκριμένη συσκευή είναι ουσιαστικά μία επέκταση της καλωδίωσης σε μία άλλη συσκευή, χωρίς να υπάρχει ένα κεντρικό σημείο διανομής και διαχείρισής τους.

Για πολλά χρόνια η καλωδίωση που εξυπηρετούσε τις ανάγκες μετάδοσης δεδομένων, γινόταν ξεχωριστά από αυτές της καλωδίωσης για την μεταφορά φωνής. Όμως η ενσωμάτωση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας σε όλους τους χώρους, έκανε την ανάγκη ενός τυποποιημένου τρόπου καλωδίωσης μεγαλύτερη. Έτσι με ένα σύστημα καλωδίωσης μπορούμε να εξυπηρετούμε τις παρακάτω ανάγκες:

  • Μεταφορά δεδομένων (δίκτυο Η/Υ)
  • Μεταφορά φωνής (τηλέφωνο - τηλεφωνικό κέντρο)
  • Σύστημα ασφαλείας & ελέγχου πρόσβασης
  • Πυρασφάλεια - πυρανίχνευση
  • Σύστημα ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας
  • Μεταφορά εικόνας (ψηφιακή τηλεόραση - IPTV)

Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν γίνεται σωστός σχεδιασμός και πρόβλεψη για τις καλωδιώσεις σε μια νέα εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να γίνεται μεταγενέστερα εγκατάσταση καλωδίων. Αυτό εκτός του ότι συνεπάγεται αύξηση του συνολικού κόστους, οδηγεί και σε λύσεις που δεν μας εξυπηρετούν απόλυτα.

Εάν κατά την διάρκεια του σχεδιασμού μίας νέας εγκατάσταση γίνει πρόβλεψη του σύστημα καλωδίωσης, επιτυγχάνεται οικονομία, ευελιξία, απλοποίηση διαδικασιών εγκατάστασης, δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων, συμβατότητα ως προς τις προδιαγραφές τόσο για τα υλικά της καλωδίωσης, όσο και για τον υπόλοιπο εξοπλισμό.

Όλα τα υλικά που προορίζονται για δίκτυα δομημένης καλωδίωσης είναι πιστοποιημένα ανάλογα με τις επιδόσεις τους σε διάφορους ελέγχους και ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες.

  • Cat5e: Χρησιμοποιείται για τη μετάδοση σήματος υψηλής πιστότητας μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών και συσκευών τηλεπικοινωνίας. Χρησιμοποιείται κυρίως στη δομημένη καλωδίωση δικτύων υπολογιστών τύπου Ethernet. Λειτουργούν στις συχνότητες μέχρι 100 MHz και παράσχουν μέχρι 1 Gbit/s εύρος ζώνης.
  • Cat6: Χρησιμοποιείται ειδικά για την σύνδεση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συγκεκριμένα για την καλωδίωση δικτύων Gigabit Ethernet. Τα καλώδια Cat6 είναι συμβατά με τα καλώδια Cat5e, παρέχουν όμως υψηλότερη ηλεκτρική πιστότητα και λιγότερες ηλεκτρονικές παρεμβολές σε σύγκριση με αυτά. Λειτουργούν στις συχνότητες μέχρι 250 MHz και παράσχουν μέχρι 1 Gbit/s εύρος ζώνης.
  • Cat6A: Βελτιωμένη έκδοση των καλωδίων Cat6 η οποία προορίζεται για καλώδια που θα λειτουργούν στις συχνότητες μέχρι 500 MHz, θα παράσχουν μέχρι 10 Gbit/s εύρος ζώνης και θα έχουν μέγιστο μήκος 100 μέτρων.
  • Cat7: Χρησιμοποιείται ειδικά όπου απαιτείτε υψηλής ταχύτητας σύνδεση μεταξύ συσκευών και συγκεκριμένα για την καλωδίωση δικτύων 10 Gigabit Ethernet. Τα καλώδια Cat7 παρέχουν υψηλότερη ηλεκτρική πιστότητα και λιγότερες ηλεκτρονικές παρεμβολές σε σύγκριση με τα καλώδια Cat6, ενώ είναι συμβατά τόσο με τα καλώδια Cat6 και με τα Cat5e. Για να συμβεί αυτό, υπάρχει πρόσθετη θωράκιση για κάθε ζεύγος εσωτερικών καλωδίων και για το καλώδιο συνολικά. Λειτουργούν στις συχνότητες μέχρι 600 MHz και παράσχουν μέχρι 10 Gbit/s εύρος ζώνης.

Η υποδομή μιας δομημένης καλωδίωσης που βασίζεται σε Διεθνή πρότυπα (όπως ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Β, ΙSΟ11801,ΤΙΑ 569 κλπ.) σε ένα κτήριο αποτελείται συχνά από τα εξής βασικά επιμέρους υποσυστήματα:

Είσοδος: Όπου τα δημόσια και ιδιωτικά καλώδια υπηρεσιών δικτύου επικοινωνούν με τον έξω κόσμο.

Χώρος εξοπλισμού/τηλεπικοινωνιών: computer room με εξοπλισμό που εξυπηρετεί τους χρήστες μέσα στο κτίριο και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό που συνδέει τη ραχοκοκαλιά (backbone) και τα οριζόντια υποσυστήματα καλωδίωσης.

Οριζόντια καλωδίωση: το σύστημα καλωδίωσης που είναι εγκατεστημένο σ’ ένα όροφο – επίπεδο, το οποίο περιλαμβάνει το σημείο συγκέντρωσης (port ή patch panel) και όλο το κομμάτι της καλωδίωσης, η οποία εξυπηρετεί τις θέσεις εργασίας στο συγκεκριμένο επίπεδο.

Κατακόρυφη καλωδίωση (backbone cabling): σύστημα καλωδίωσης το οποίο διασυνδέει τις εγκαταστάσεις εισόδου, τις αίθουσες εξοπλισμού και τις τηλεπικοινωνιακές αίθουσες. Η διασύνδεση αυτή γίνεται πάλι με καλώδια UTP / FTP, ή ακόμη και με οπτικές ίνες (εάν η ποσότητα των καλωδίων είναι τεράστια ή οι ταχύτητες των δεδομένων θέλουμε να φτάνουν σε κάποια όρια).

Περιοχή θέση εργασίας: συνδέουν τον εξοπλισμό του τελικού χρήστη με τις εξόδους του οριζόντιου συστήματος καλωδίωσης.

Η iTech Systems αναλαμβάνει την μελέτη, εγκατάσταση, πιστοποίηση και συντήρηση του δικτύου δομημένης καλωδίωσης της επιχείρησης σας, λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω σημαντικούς παράγοντες:

- τις ανάγκες του πελάτη και το φυσικό χώρο που διαθέτει

- τις τωρινές και μελλοντικές απαιτήσεις και επιδόσεις του δικτύου

- τη δημιουργία ενός φιλικού, επεκτάσιμου και εύκολα διαχειρίσιμου περιβάλλοντος για τον τελικό χρήστη

Απαραίτητο είναι όταν σε ένα χώρο κατασκευάζετε δομημένη καλωδίωση, να παραδίδεται και η Πιστοποίηση του Δικτύου, η οποία αποδεικνύει αν η εγκατάσταση της καλωδίωση είναι σωστή και επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενες ταχύτητες στο δίκτυό.

δομημένη καλωδίωση Structured wiring
δομημένη καλωδίωση Structured wiring
δομημένη καλωδίωση Structured wiring
δομημένη καλωδίωση Structured wiring
δομημένη καλωδίωση Structured wiring
δομημένη καλωδίωση Structured wiring